Dział Obsługi Klienta Detalicznego:
tel.kom. +48 502 274 647
tel. +48(25) 685 71 25

Dział Obsługi Klienta Hurtowego:
tel.kom. +48 517 433 329
tel. +48(25) 681 41 51

Dział Obsługi Eksportu:
tel. +48(25) 685 71 25

ORIMED
ul. Króla Zygmunta Augusta 9
08-445 Osieck, Polska
orimed@orimed.pl

Formularz kontaktowy

GWARANCJA JAKOŚCITERMINOWOŚĆ WYSYŁKIDARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ > 200 PLNPROGRAM NOWY GABINET

GWARANCJA JAKOŚCITERMINOWOŚĆ WYSYŁKI

DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ > 200 PLN

PROGRAM NOWY GABINET

ORIMED - gwarancja
Ogólne warunki gwarancji

Szanowni Państwo,

Sklep internetowy ORIMED gwarantuje, że oferowane narzędzia stalowe są wolne od wszelkich defektów w materiale i wykonawstwie.

Na dostarczone narzędzia sklep udziela 24 miesięcy gwarancji od chwili zakupu. 

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest stosowanie narzędzi zgodnie z przeznaczeniem oraz właściwe przygotowanie, obchodzenie się i sterylizacja zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji sterylizacji.

W przypadku stwierdzenia wady w okresie gwarancyjnym, prosimy o przesłanie wysterylizowanego produktu wraz z informacją odnośnie rodzaju stwierdzonej wady na adres znajdujący się w stopce ogólnych warunków gwarancji. Do przesyłki prosimy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zakup.

Gwarancja nie obejmuje:

 • Zużycia wynikającego z normalnego toku eksploatacji (np. stępienie się ostrzy narzędzi, starcie się powierzchni części roboczej, zużycie elementów złącznych i powstałych w związku z tym nadmiernych luzów w złączu);
 • Niewłaściwego stosowania, niezgodnie z przeznaczeniem;
 • Mechanicznego uszkodzenia w wyniku nadmiernego obciążenia;
 • Uszkodzeń korozyjnych (np. wżery, przebarwienia powierzchni) powstałych w wyniku kontaktu z agresywnymi substancjami chemicznymi (np. roztworami soli);
 • Niewłaściwego obchodzenia się w procesie czyszczenia i konserwacji podczas przygotowywania ich do ponownego użycia lub do przechowywania poprzez: 
  • nieodpowiednie środki dezynfekujące i czyszczące,
  • niewłaściwe stosowanie środków dezynfekujących,
  • nieodpowiednie metody mycia i czyszczenia,
  • brak konserwacji (smarowania) elementów złącznych lub stosowanie nieodpowiednich środków konserwacyjnych;
 • Niewłaściwej sterylizacji, np. poprzez nieodpowiednią jakość pary sterylizującej czy też nieprawidłowe parametry procesu sterylizacji, itp.;
 • Dekoloryzacji twardych wkładek;
 • Prób naprawy we własnym zakresie lub przez nieautoryzowany serwis.

Stwierdzenie przydatności do użycia instrumentu do danej procedury zależy od użytkownika. Firma ORIMED nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania narzędzi, w których stwierdzono wady, bądź które poddane były jakimkolwiek modyfikacjom dokonywanym przez użytkownika.

ORIMED
ul. Króla Zygmunta Augusta 9
08-445 Osieck
tel. +48 25 685 71 25
orimed@orimed.pl
www.orimed.pl


Akceptuję

Strona korzysta z plików cookie